domů | přidat k oblíbeným | pískovna Horka
SPOLEČNOST  |  KVALITA  |  PRODUKT  |  SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM  |  KONTAKT  |  PÍSKOVNA HORKA


PRODUKT

Všechny produkty jsou dodávány zákazníkům v jimi požadovaném:

- množství
- kvalitě
- termínu
- místu dodávky

Z logistických center a celních skladů INTERAGENCIE, a.s.

Mezi hlavní komodity patří:
PRIMÁRNÍ HLINÍK

Naše společnost dodává primární hliník podle normy
GOST 11069-2001.HLINÍKOVÝ DRÁT

Naše společnost dodává hliníkový drát kontinuálně litý a válcovaný podle normy EN 1715-1,2:1997, resp. jejich modifikací, hliníkový drát tažený podle normy EN IEC 889 resp. jejich modifikacíHLINÍKOVÉ SLITINY

Naše společnost dodává hliníkové slitiny a předslitiny podle norem EN 1676:1996 a EN 576:1995 včetně jejich modifikací podle technických podmínek zákazníků.
ŽELEZNÝ A NEŽELEZNÝ ODPAD

Naše společnost zabezpečuje komplexní odpadové hospodářství, a to především v oblasti železných a neželezných kovů.

© 2016 - INTERAGENCIE, a.s.
Dělostřelecká 232/31, Střešovice
162 00 Praha 6 - Česká republika
Design: Artfabrikk